De Smiley van het FAVV garandeert dat voedselveiligheid en hygiëne bij ons topprioriteit is

Elke handelaar die producten uit de voedselketen verkoopt aan de consument is verantwoordelijkheid voor de voedselveiligheid en de hygiëne. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voert onaangekondigde controles uit om ons daarop te controleren. 

Om op elk moment voedselveilig en hygiënisch te werken, hanteren we sinds 2005 een autocontrolesysteem dat door het FAVV gecertificeerd werd. De Smiley die op onze etalage hangt, is daar het bewijs van.

Controle van de geleverde goederen

Het autocontrolesysteem houdt onder meer in dat we de goederen die we ontvangen van onze leveranciers grondig controleren met betrekking tot:

 • het uitzicht van het voedsel.
 • de verpakkingen: deze mogen niet beschadigd zijn.
 • de uiterste consumptiedatum en de datum van minimale houdbaarheid.
 • de bewaartemperaturen.

Reinigingsplan en hygiënevoorschriften

Het bevat bovendien een reinigingsplan waar we ons elke dag strikt aan houden. Daarin is vastgelegd wat, wanneer op welke manier moet gereinigd worden. Maar omvat ook algemene hygiënevoorschriften met betrekking tot: 

 • het ontwerp van infrastructuur en uitrustingen.
 • het hanteren van levensmiddelen, inclusief verpakking, vervoer en opslag.
 • de behandeling en het beheer van afval van levensmiddelen.
 • de bestrijding van ongedierte.
 • de reiniging en ontsmetting.
 • de kwaliteit van het gebruikte water.
 • de beheersing van de koude- en/of warmteketen.
 • de gezondheid van het personeel voor zover die van invloed is op de  voedselketen. 
 • de lichaamshygiëne van al wie met levensmiddelen in contact komt.
 • de opleiding van het personeel.

Traceerbaarheid

Tot slot bepaalt het systeem ook op welke manier we de traceerbaarheid van onze producten kunnen garanderen. Dat is de weg die een product heeft afgelegd vooraleer wij het aan onze klanten  verkopen. 

Meer informatie hierover vind je op de website van het FAVV